سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

92/3/27
1:56 عصر

حالا، حکایت ماست!

بدست روح اله ریاضی در دسته انتخابات 92

ما؛ یعنی همه آنهایی که در انتخابات شرکت کردند. همه آنهایی که به آقایان روحانی، ولایتی، رضایی، غرضی و قالیباف رای دادند و یا رای سفید در صندوق انداختند.

در 24 خرداد ،تندروها شکست سنگینی خوردند. برخی وابستگان به دشمنان این کشور و برخی جنبش سبزی ها و احمدی نژادی ها، یا شرکت نکردند و یا در مقابل این سونامی امید، از تندروی دست کشیدند.

تندروهای آن طرف هم که اکثرا به حمایت جلیلی و اندکی نیز به حمایت قالیباف می پرداختند، شکست سنگینی خوردند و این روزها مشغول پریدن به یکدیگر هستند.(اگر چه بخش قابل توجهی از رای دهندگان به آقای جلیلی را تندرو نمی دانم )

مردم در 24 خرداد به اعتدال و کارآمدی رای دادند و تندروی و عوام گرایی و ناکارآمدی را که در این 8 سال و به خصوص در 4 سال اخیر جولان می داد، خانه نشین کردند.

چه خوب می شد که در جشنی ملی همه ما، همه طرفداران کاندیداهای اعتدال و کارآمدی ، به دور هم جمع می شدیم و این پیروزی را جشن می گرفتیم.

در راه این پیروزی

گام اول را اقای هاشمی برداشت که در مقابل رد صلاحیت تعجب برانگیزش سکوت کرد و عرصه به تندروی نداد و در نهایت نیز در انتخابات حضوری فعال داشت.

گام دوم را آقای خاتمی برداشت و در حالی که گزینه حداکثری اصلاح طلبان را مفسد فی الارض خواندند و حتی اجازه ثبت نام نیز نداشت ، گزینه حداقلی شان را هم به کناره گیری فراخواند و به حمایت از کسی پرداخت که در اندیشه ها و آمال اصلاح طلبانه، فاصله معنی داری با آنان دارد.

گام سوم را مردم برداشتند و با حضوری 72 درصدی، سهم تندروها را به 3 الی 4 میلیون تقلیل دادند.

گام چهارم را باید اقای روحانی و اصول گرایان بردارند. اصول گراها نیز به مانند اصلاح طلبان باید از خودگذشتگی کنند و دست همکاری به سوی دولت دراز کنند و اقای روحانی نیز باید این دست را به گرمی بفشارد. باید دولتی قانون گرا و فراجناحی تشکیل شود تا خرابی های به بار آمده توسط تندروها در اسرع وقت جبران شود.

گام پنجم اما از آن نظام است.نظام یا به تندروها جولان داد، یا برخورد منفعلانه ای در برابر آنها داشت و یا در نهایت، در مقابل آنان سکوت کرد.

اما امروز روز اعتدال و قانون گرایی است. تندروهایی که با رانت و تقلب در پست هایی قرار گرفته اند که در حد و اندازه آنان نیست، باید کنار گذاشته شوند. آن دسته دیگر که یا در ذات تندرو نیستند و یا قابلیت های مناسبی دارند نیز باید از تندروی دست بردارند و بدانند که قانون ، فصل الخطاب است.

تریبون نماز جمعه جای امثال اقایان جوادی آملی، امینی، استادی، امامی کاشانی و ... است نه امثال ....

مردم در 24 خرداد 92، 13 خرداد و 22 خرداد و 25 خرداد و 9 دی و همه و همه اتفاقات سالهای 88 و 89 را فراموش کردند. حالا نوبت بالاتری هاست که برای همیشه آن اتفاقات تلخ را که همه شان در آن نقش منفی داشتند و در نهایت کشور را به یک بازی باخت باخت وارد کردند، فراموش کتند.امروز دیگر نیازی به سالگرد گرفتن برای 25 خرداد و 9 دی نیست.

امروز روز دست در دست هم نهادن و میهن را آباد کردن است.

امروز روز ماست و با اقدامات مثبت تک  تک ما، حالا حالاها حکایت ماست.