سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/9/8
11:0 عصر

دو نکته درباره حادثه تروریستی

بدست روح اله ریاضی در دسته

در مورد حادثه تروریستی اخیر دو نکته مهم وجود دارد که معمولا از دید رسانه های ثناگوی ما قابل بیان نیست.

اول اینکه در هر حادثه و اتفاقی که منبع آن مشخص نیست ، نباید از این نکته غفلت کرد که چه کسانی از آن حادثه سود می برند.بالاخره هدفی پشت این جریان ها بوده.حالا می توانید با نگاه به افرادی که این حادثه را علم کرده اند تا حدی به ذی نفعان پی ببرید.

دوم اینکه در هر حادثه تروریستی که بیش از 5 نفر در آن سهیم باشند، یعنی با یک تیم طرف هستیم و در آن صورت به طور یقین ردی از عوامل آن بر جا خواهد ماند.حالا اگر این حوادث به مانند ترور سال گذشته دکتر علیمحمدی به فراموشی سپرده شد، معنی اش آن است که دستی در قدرت مانع افشا و برخورد با عوامل آن حادثه شده و یا آن را به صلاح ندانسته.