سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/2
11:57 صبح

معنای حیثیت!

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از مقامات ارشد ! قضایی که به خطر عزت کده کهریزک فعلا تعلیق شده،‌ضمن دفاع از فرستادن زندانیان به آنجا و قانونی دانستن آن(که عینا بر خلاف سخنان اژه ای در مورد عدم رضایت رهبری است)، در اعتراض به این تعلیق گفته:«حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی
در اثر این عمل مخدوش گردید»
آقای قاضی! ای کاش کمی هم برای حیثیت از دست رفته ی امنیت و جان و مال و آبرو و اسلام و عدالت و انسانیت و ... هم دل می سوزاندید.