سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/7/1
9:37 صبح

خیانت به دین

بدست روح اله ریاضی در دسته

اگر بخواهی همه اجزای دین را حکومتی کنی

اگر روزی به فرض محالی که محال نیست مردم آن حکومت را نخواهند

مجبور می شوند دین را هم نخواهند

و تو چه خیانتی به دین کردی!


<      1   2