سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/3/5
12:50 عصر

خرداد نوستالژیک

بدست روح اله ریاضی در دسته سیاست ما عین چی ماست؟

اگر بخواهم دستاوردهای دوم خرداد را خلاصه کنم به نام «سید محمد خاتمی» می رسم.

مردی که با همه انتقادهایم به رفتار و عمل و بی عملی اش هنوز نتوانسته ام از او متنفر شوم.

خیلی سخت است هشت سال در قدرت باشی و در نهایت عیب هایت شوند صبر زیاد، تواضع بیش از حد، سکوت دیوانه کننده ، از خودگذشتن برای کشور و ....

همه اینها صفات مثبتی است که شاید کمتر رییس دولتی در تاریخ تشکیل نظام دولتی در ایران واجد مجموع این صفات بوده باشد.

شاید کمتر رییس جمهوری باشد که مخالفان مشرب سیاسی و فکری او وقتی در موضع انصاف می نشینند ، حسن هایش را بیش از معایب اش می دانند.(مانند احمد توکلی و محسن اسماعیلی)

خیلی خوشحالم که زمان ریاست جمهوری اش را درک کردم، در دانشگاه درس خواندم و این روزها مردی را می شناسم که بیش از آنچه سیاستمدار باشد، فیلسوف بود و بیش از آنکه به قدرت بیاندیشد، به انسانیت می اندیشید.