سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/4/12
8:16 عصر

کار جالب آقای نماینده

بدست روح اله ریاضی در دسته سیاست ما عین چی ماست؟

بعضی وقت ها احساس می کنم علی مطهری هم زرنگی هایی می کند و به خاطر محبوبیتی که پیدا کرده حرفش را به صورت غیرمستقیم می زند.

نمونه آخرش همین بحث رفع حصر است که نظر ایشان در این باره کاملا مشخص است و بارها بیان شده. این جمله ای که از قول رهبری نقل کردند پاسخی است به همه کسانی که امیدوار بودند این ماجرا توسط دولت روحانی ختم به خیر شود. البته نظر من در مورد آن پاسخ بماند برای بعد ولی کاملا مشخص شد که چرا روحانی تا به حال نتوانسته اقدامی کند و ...