سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/9/4
4:29 عصر

هیچ!!!!!

بدست روح اله ریاضی در دسته سیاست ما عین چی ماست؟

همه کسانی را که مدام انتقاد می کنند که دولت حسن روحانی چه کرده است ، احاله می دهم به تیتر امروز روزنامه «وطن امروز» که زده :«هیچ!»

خبر آوردند برای ابوسعید ابوالخیر که فلانی گفته من مثل فیل هستم و اوسعید چون پشه، شیخ هم پاسخ داد که آن پشه هم تو هستی!

این «هیچ» ای که درشت روی صفحه اول زده شده، در مورد موضوعی است که سران نظام در مورد آن تصمیم گیری می کنند و همین دو سال قبل صحبت منفی کردن در مورد آن مستوجب توقیف و ... بود.

این «هیچ» معنی معکوس دارد و تا باشد از این نوع اش باشد ان شاالله.... یعنی: همه چی!