سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/8/7
8:21 صبح

خاتمی درون ما

بدست روح اله ریاضی در دسته سیاست ما عین چی ماست؟

تعطیلات آخر هفته گذشته، مهمان عزیزی داشتیم که سخن را به سیاست کشاند و نالید و فحش داد و شکوه کرد. ما هم با وجود آنکه از نظر نگاه سیاسی با آن مهمان عزیر اختلافات ریشه ای داشتیم، سکوت کردیم و سعی ، که بحث را به جای دیگری بکشانیم و از عید و زیبایی بگوییم و احوالپرسی و تعارف شیرینی و ... بکنیم.

وقتی اقای روحانی در دقیقه نود یکی از وزرایش را عوض کرد و نام دیگری را به مجلس فرستاد، حدس می زدم که سعی خواهند کرد بر روی دیگری تمرکز کنند تا رای نیاورد و ...

ابتدا این کار را خطای سیاسی می دانستم و البته هنوز هم می دانم ، ولی بر خلاف این گفته که روحانی نجابت خاتمی را کنار بگذارد، خوشحالم که نجابت درونمان شعله ور شده است و این بار همه ما در وجودمان به جای برخی ها، یک خاتمی داریم.


92/8/7
8:12 صبح

یک لحظه!

بدست روح اله ریاضی در دسته شاعری که کار نیست!

فاصله آنقدر زیاد بود

که ثانیه ها در امتداد نصف النهار نگاه تو دویدند

و در حوالی خط استوا

 که نگاهم در نگاهت قفل شد

عقربه ها ذوب شدند و...

زمان از یادم رفت