سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/7/8
10:16 صبح

دستور رهبری!

بدست روح اله ریاضی در دسته خاطره

مصطفی می گوید:از برادرم پرسیدم اگر رهبری به تو بگوید و بدون آنکه دلیلی بیاورد که بیایی و منو بکشی،چی کار می کنی؟

او هم جواب داد که می آیم و تو را می کشم.

بعد با همان لهجه خاصش گفت: خوب نباید این طوری باشد!


88/3/8
1:32 صبح

میرحسین در بیت رهبری

بدست روح اله ریاضی در دسته خاطره

امشب پس از سالها رفته بودیم بیت رهبری.شام غریبان حضرت زهرا (س)بود و شب جمعه.

دیر رسیدیم و تنها پرده نمایشی که جلومان بود ما را به فضای داخل حسینیه می برد.

بعد از اینکه رهبری آمدند.حاج مهدی سماواتی شروع به مداحی کرد.دوربین هم هر از چندگاهی مسوولان نشسته در کنار رهبری را نشان می داد که یک دفعه در نمایی دو نفره اسحاق جهانگیری و میرحسین موسوی را نشان داد.تقریبا همه کسانی که در کنار ما بودند نسبت به این تصریر واکنش نشان دادند.

مداحی که تمام شد.میرحسین بلند شد و با خداحافظی از رهبری به سمت در خروج رفت.که ناگهان جمعیت داخل حسینیه به تحریک گروهی شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» سر دادند.

دو دقیقه ای نگذشته بود که محمود احمدی ن‍ژاد وارد شد و این بار شعار دیگری با مشت های گره کرده.

«صل علی محمد بوی رجایی آمد»

ایشان هم با همان شیوه خاص خود، به احساسات جمعیت پاسخ داد.

من هم به قول آقای ابطحی این خاطره را همین جوری تعریف کردم.