سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/7/7
9:2 صبح

بچه بودم!

بدست روح اله ریاضی در دسته

بچه که بودم.هر روز با جمله ای از پیامبر اسلام روبرو می شدم.که فرموده بود:

ندانستن عیب نیست،نپرسیدن عیب است.

آن روزها به این جمله به سان درس نگاه می کردم و می خواستم عملی اش کنم.

این روزها می فهمم که واقعا بچه بودم.