سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

88/6/24
1:4 عصر

ادعای کروبی!

بدست روح اله ریاضی در دسته سیاست

آقای کروبی ادعایی را در نامه اش به آقای هاشمی مطرح کرده بود که موجب خبرهای بسیاری در یک ماه اخیر شد.

رییس جدید قوه قضاییه هم هیاتی سه نفره را تعیین کرد تا با گفتگو با آقای کروبی به صحت و سقم این ادعاها بپردازند.

یک دفعه ریختند به ستادهای پیگیری حوادث اخیر و دفتر آقای کروبی و همه اسناد و مدارک را بردند و نمایندگان آقایان موسوی و کروبی در این ستاد را هم بازداشت کردند.

چند روز بعدش هم اطلاعیه دادند که همه موارد ادعایی آقای کروبی از بیخ و بن غلط است.

خوب در این مواقع اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم مجبوریم به عقلمان مراجعه کنیم.

می شود آقای کروبی چنین ادعای بزرگی را همین طوری و بدون مدرک کافی بیان کرده باشد؟

می شود ایشان به یکباره اطرافیان شارلاتانی پیدا کرده باشد که آبروی او را ببرند و با مدارکی جعلی گولش بزنند؟

اگر همه مدارک کروبی جعلی بوده علت پلمپ دفتر و توقیف مدارک ایشان چه بوده؟

این سوال ها و سوال های دیگر همه نشان دهنده آن است که با اندکی تعقل نمی شود به این نتیجه عقلی رسید که اطلاعیه کمیته سه نفره قوه قضاییه کاملا صحت داشته باشد.