سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/6/22
3:40 عصر

شب قدر من!

بدست روح اله ریاضی در دسته

وقتی دعوت مکرر خدا را نمی شنوی.

وقتی فوج فوج فرشته هایی که به زمین می آیند را نمی بینی.

وقتی نسیم خنکی که در شب قدر می وزد را حس نمی کنی.

جا دارد از خودت بپرسی:

 شب قدر من ،بهتر از چند ماه است؟