سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/6/18
7:4 عصر

ازخدا بی خبرها!

بدست روح اله ریاضی در دسته

شب قدر شب معنویت و توبه و بخشش است.اما این خبرهایی که از حمله به کمیته پیگیری و بازداشت پسر شهیدبهشتی و مرتضی الویری و حمله به دفتر کروبی می رسد نشان می دهد که این از خدا بی خبرها می خواهند از این فرصت معنوی در جهت اهداف پلید شیطانی شان استفاده کنند.

دعا می کنم امام زمان(عج) در پرونده ننگینشان ننگ بیشتری را امضا کند و چهره کریه شان را بیشتر به ما نشان دهد و آن گونه شود که کم صبری خدا در این زمینه مصداق پیدا کند.