سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/6/3
1:33 عصر

صبر خدا را در نظر بگیریم!

بدست روح اله ریاضی در دسته

تا آنجا که من از کار خدا سر در آوردم،رویه اش بدین گونه است که آنقدر فرصت به انسانها می دهد که در روز قیامت و در پیشگاه عدل او کسی وجود نخواهد داشت که ادعا کند اگر فرصت کافی به او داده می شد ،از خطای خود برگشته و به اصلاح ماوقع می پرداخت.

البته این فرصت دهی خداوند همیشه و همه جا یکسان نیست و به قول استاد بزرگوارم حضرت آیت الله مجتبی تهرانی، در برخی موارد صبر خدا کم است.

یکی از این موارد ظلم و ستم و تعدی علنی است که گفته اند هیچ حکومتی با ظلم باقی نمی ماند.اگر کمی به تاریخ علاقمند باشید ،خواهید دید که همه امامان معصوم ما ؛ مستقیم یا غیرمستقیم، به دست اصحاب قدرت به شهادت رسیده اند.اما برخوردی که با امام حسین(ع) شد در نوع خود نمونه بود و لذا سرانجامی که برای یزید در نظر گرفته شد در بین خلفای قاتل بسیار خاص است.

اتفاقاتی که در انتخابات اخیر و بعد از آن رخ داد؛ از تقلب و شائبه هایش، از برخورد شدید و کشتن انسانها، از تجاوز و تا این آخری دفن مخفیانه اجساد برخی قربانیان که متاسفانه برای هیچ کدام دلیل مستدل و عقلی ارائه نشده است، اگرچه ان شاا... با قساوت های یزید و یزیدیان قابل مقایسه نیست،ولی در نوع خود ظلمی است که اگر مسوولین محترم شائبه های موجود را به طریق درست حل نکنند، می تواند دامن همه مان را بگیرد.

یکی از بهترین فرصت هایی که خداوند برای ما قرار داده،ماه مبارک رمضان است.بی مورد نبود توصیه های مراجع معزز در آزاد کردن زندانیان بی گناه تا قبل از ماه رمضان که متاسفانه آن چنان که باید ،بدان عمل نشد.

در ماه رمضان خداوند ،خود مشتاقانه به سمت بندگان آمده و از آنان می خواهد که توبه کرده و گذشته شان را اصلاح کنند و تصمیم بگیرند و خواسته هایشان را از او طلب کنند.

اگر آن چنان که باید از این فرصت الهی استفاده نکنیم و بخواهیم بر رویه های غلطی چون دادگاه فرمایشی و توجیه و ماست مالی ظلم و ستم هایی که انجام شده بپردازیم، تاریخ به ما می گوید که صبر خدا در چنین مواردی آن چنان زیاد نیست.

امروز با قرآن

ولیس البر بان تاتوالبیوت من ظهورها و لکن البر من اتقی واتواالبیوت من ابوابها

نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید.نیکویی آن است که پارسا باشید و به هر کاری از راه آن وارد شوید.(بخشی از آیه 189 بقره)