سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/5/27
11:23 صبح

روزنامه اعتماد ملی توقیف شد.

بدست روح اله ریاضی در دسته

روزنامه اعتماد ملی هم توقیف شد.

انتقادات بسیاری به آن داشتم.اما برای جامعه ای که به نفس نفس افتاده ، اکسیژنی که مملو از ذارت معلق دیگر باشد ،بهتر است از بی اکسیژنی.برای مردمی که می خواهند گمان برند که هنوز می شود در این کشور نفس کشید، این توقیف ها پیام خوبی نخواهد داشت.

اگر بخواهیم از قانون و اخلاق در توجیه این توقیف دم بزنیم،آن روزنامه حکومتی که در همین ایام دو ماهه، به هر کسی که خواست ،هر چه خواست گفت را چگونه آسوده گذاشته ایم؟

اخلاق و دین و امام زمان(عج) را قربانی کردیم.کار دارد به جاهای باریک تری می رسد.

به قول نخست وزیر امام :«سنگ را بسته و سگ را رها کرده اند.»

مقاله احمد پورنجاتی در همین زمینه