سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/5/25
5:47 عصر

ای کاش می شد

بدست روح اله ریاضی در دسته

این روزها

می شود گفت که من درس دارم ،کار دارم،زندگی دارم .

می شود گفت:ان شاا... خیر است.

می شود تمام قامت از نظام دفاع کرد و گفت: این همه شهید ،خون دادند.

می شود حتی با باتوم و چه و چه به خیابان ریخت و هر که را که از نظرت مشکل دارد ،به سختی نوازش کرد.

می شود ادعا کرد که اسلام سیاسی به اخر خط رسید.

می شود دنبال براندازی نظام بود.

می شود با سیمای میلی خوش بود.

می شود به دامن سایتها و تلویزیون های خارجی افتاد.

می شود اطاعت از رییس جمهور را چون اطاعت از خدا دانست.

می شود گفت:گور پدرش!

می شود چشم ها را بست.جور دیگر دید!

و می شود و می شود و می شود.

اما هیچ کدام برای ما نشده است.

به نظر شما چه می شود کرد؟