سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

94/12/10
10:32 صبح

بلخره کی برنده شده؟

بدست روح اله ریاضی در دسته

بازار ادعاهای پیروزی در انتخابات داغ داغ است. البته هیچکدام از طرفین مبنای پیروزی شان را یا بیان نمی کنند، یا ناقص می گویند و یا در بهترین حالت از آن بعدی که به نفعشان هست.در زیر به بررسی برندگان احتمالی بر مبنای ابعاد مختلف می پردازم.

البته از قبل باید جریانهای سیاسی را تقسیم بندی کنیم. عمده تقسیم بندی ها بر مبنای اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل است که تقسیم بندی درستی نیست. چون جریانی با عنوان اصولگرای متمایل به رییس مجلس داشتیم که از بدنه اصولگرایی کاملا جدا شدند و برخی از آنها در لیست اصلاح طلبان قرار گرفتند و برخی نیز نیامدند.اما در نهایت با توجه به فهرست های اعلامی که شامل اصول گرایان، امید و صدای ملت می شد می توان اینگونه به بررسی ابعاد مختلف پرداخت.

1- نسبت به مجلس قبل: اصولگرایان شکست سختی خوردند. امید به پیروزی خیره کننده ای رسید و صدای ملت تا حدی موفق بود.

2- نسبت به تعداد کاندیداها:از آنجایی که اصولگرایان حائذ بیشترین تعداد کاندیدا بودند اما در نتیجه نهایی رای تقریبا برابری با اصلاح طلبان به دست آوردند، به نسبت کمی از آنها شکست خوردند.

3- نسبت تعداد رای آورندگان: تقریبا دو لیست اصلی تعداد برابری دارند.

4- به نسبت ورود ژنرالها: اصولگراها به تبع انتخابات تهران عمده ژنرالهای شان را از دست دادند.

اما خط و سوی مجلس آینده چگونه خواهد بود به صورت کلی و در مقایسه با مجلس قبل.

اول. اصولگرایان مخالف دولت که هیچ رقمه با آن کنار نمی آیند، تقریبا به همان نسبت مجلس قبل خواهند بود. تعداد این افراد بر مبنای تصمیمات محتلف بین 30 الی 90 نفر خواهد شد.

دوم. اصلاح طلبان و حامیان دولت از اقلیت خیلی خوشبینانه 20 نفری در مجلس قبل به تعدادی در حدود 100 نفر رسیده اند.

سوم. طرفداران لاریجانی کاهش محسوسی داشتند و در حدود 100 نفر برآورد می شوند. این دسته اگرچه تقریبا با دو گروه دیگر برابر هستند اما امکان چرخش و رایزنی و لابی گری بیشتری دارند و نوع رفتار آنها ترکیب هیات رییسه و کمیسیون های مجلس را مشخص خواهد کرد. رفتار این طیف با دولت به نظر نوسانی خواهد بود اگرچه درصورت رای آوری دولت در دوره بعد و در سالهای پایانی آن به نظر به سمت مخالفت پیش رود.

اما در مورد رییس مجلس: به طور قطه لاریجانی رییس و در سال اول عارف یکی از نواب رییس خواهد شد. نایب رییس دیگر را رایزنی ها و بده بستان ها مشخص خواهد کرد.

پی نوشت: در مورد وزن و ترکیب مجلس، فردا و در مورد خبرگان، پس فردا خواهم نوشت.