سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/12/2
9:20 عصر

من رای می دهم-2

بدست روح اله ریاضی در دسته

مجلس شورای اسلامی و خبرگان جای دو دسته از افراد نیست.

اول، کسانی که به صورت ریشه ای با نظام مخالف اند. این گروه معمولا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند.

دوم، کسانی که با ماهیت این مجلس ها مشکل دارند. مثلا مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری است. حالا یک نفر بگوید من قانون را قبول ندارم یا مجلس وظیفه اش قانونگذاری نیست و اتفاقا نامزد هم شده باشد. نمی شود این افراد را رد صلاحیت کرد ولی می شود بهشان رای نداد.

یا مثلا وظیفه عمده خبرگان تعیین و نظارت بر رهبر است. حالا یک نفر بگوید وظیفه خبرگان کشف رهبری است و انتخاب معنی ندارد، یا مثلا هیچ جوره نباید نظارت شود.

اگر این افراد وارد مجلس ها بشوند در صورتی که به کار تعریف شده برای آنها توسط قانون اساسی اعتقاد نداشته باشند، به عنوان یک عضور خنثی و با حتی مخرب عمل می کنند.

به نظر می رسد بهتر است این افراد که برخی هایشان بسیار محترم و عزیر هستند، از طریق دیگری به خدمت مشغول شوند.