سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/12/1
9:25 صبح

من رای می دهم-1

بدست روح اله ریاضی در دسته

چند وقتی است که مجلس از راس امور بودن تنزل یافته. برای ارتقای جایگاه مجلس راه های بسیاری وجود دارد که البته خیلی هایش به من رای دهنده و زمان فعلی که یک هفته تا انتخابات باقی مانده مربوط نیست. آنچه الان از دست من بر می آید یک انتخاب درست است از نمایندگانی که گمان می برم می توانند مجلس را بهتر کنند.

نماینده قوی

یعنی کسی که تجربه و دانش کافی برای قانوگذاری و ریل گذاری حرکت کشور را داشته باشد. البته رابطه تجربه و دانش شبیه رابطه نرخ تورم و بیکاری است. یعنی نمی توان برای درجات کم هر کدام آن دیگری را جایگزین کرد. کسی که تجربه کافی نداشته باشد هرقدر هم با دانش باشد نماینده قوی نخواهد شد و بالعکس.

در زمینه تجربه. سابقه نمایندگی مجلس و حضور در سمت های کلان اجرایی و به خصوص دولتی نقش بسزایی دارد.

در زمینه دانش. البته تنوع بیشتری می توان تعریف کرد. بالاخره بسیاری از علوم در قانون گذاری به کار خواهند آمد.

اما صرف دانش و تجربه را کافی نمی دانم و بقیه صفات در روزهای دیگر...