سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/11/29
12:18 عصر

پیش به سوی انتخابات-6

بدست روح اله ریاضی در دسته

یک رفتار غلطی در رای دادن برخی از مردم است که می روند جلوی فهرست کاندیداها می ایستند و هرکسی را که شناختند اسمش را می نویسند. من این رفتار را در انتخابات شورای شهر دیدم که نتیجه اش هم شد رای آوردن تعدادی ورزشکار شناخته شده.

اما حالا یک عده به جای اینکه بخواهند وقت بگذارند و بلوغ رای دادن ایجاد کنند از آن طرف افتاده اند. می گویند همه بروند لیستی رای بدهند چون در غیر این صورت باز هم افراد نام آشنا و احیانا ناکارآمد به مجلس می روند.

راه حل این رفتار دو مورد خیلی ساده است. اول اینکه افراد را به این سمت سوق بدهیم که قبل از حضور در شعبه رای، لیست شان را آماده کرده باشند و فضایی ایجاد کنیم که اطلاعات کامل از کاندیداها کاملا در دسترس باشد. دوم این را در جامعه جای بیندازیم که اصراری نیست حتما تمامی جاهای خالی برگه رای پر شود.

چونکه از نظر من هنوز هم سیاسیون ما بلوغ تهیه لیست ندارند و عمده لیست ها سهم بندی افراد و دسته های مختلف است که چه بسا هرکسی با برخی از سهمیه ها مشکل اساسی داشته باشد