سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/11/26
10:34 صبح

پیش به سوی انتخابات-3

بدست روح اله ریاضی در دسته

اصولگرایان در مقابل احمدی نژاد به سه دسته تقسیم می شوند.

1- کسانی که از ابتدا یا پس از گذشت مدتی اندک از احمدی نژاد و طرفدارانش فاصله بسیاری گرفتند و کارشان به جنگ و جدال هم کشیده شد. طیف آقایان ناطق و لاریجانی و قالیباف در این دسته قرار می گیرند.

2-کسانی که احمدی نژاد را قبول ندارند اما از حضور او استفاده می کنند یا به خاطر دفع دشمنی به نام اعتدالیون و اصلاح طلبان حاضر به حمایت از او هستند. طیف موتلفه، ایثارگران، رهپویان و بخشی از جامعه روجانیت در این دسته اند.

3-پایداری ها و مشایی ها و دولتی های احمدی نژادی که با او قرابت ایدئولوژیک دارند.

فهرست ارائه شده به نام اصولگرایان شامل دسته دوم و سوم اصولگرایان می شود و اثری از دسته اول در آن نیست.

دسته اول تا اینجای کار به لیست صدای ملت کوچ کرده اند.