سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/11/24
10:47 صبح

پیش به سوی انتخابات-1

بدست روح اله ریاضی در دسته

پیش درآمد: من هنوز تصمیمی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نگرفتم. اما چون این رویداد رو مهم می دونم، می خواهم در موردش بنویسم و بحث کنیم.تا چه شود!

کلمه «انتخابات» از آن دسته کلماتی است که معنا و مفهوم اش را در دل خود دارد. البته من هنوز علت پسوند «ات» رو درک نمی کنم ولی «انتخاب» اش به نظرم کاملا گویاست.هر کسی که در انتخابات شرکت می کند به طور طبیعی دست به انتخاب می زند.

حالا یک گروهی به خصوص در شبکه های مجازی راه افتاده اند به تبلیغ اینکه «رای می دهم تا فلان و بهمان رای نیاورد» اینجاست که به نظرم مفهوم انتخاب دارد خدشه دار می شود. اینکه من و شما فکر کنیم یک شخصی بهتر از این افرادی است که نمی خواهیم به مجلس ها بروند و برویم به آنها رای دهیم هنوز هم یک انتخاب است اما اینکه برویم و به فردی که نمی شناسیم رای بدهیم تا فردی که می شناسیم اش و دل خوشی ازش نداریم رای نیاورد دیگر انتخاب نیست. چرا که از کجا معلوم همین فرد ناشناخته در آینده رفتاری از خودش بروز دهد که ببینیم ای دل غافل! صد رحمت به آن هایی که فکر می کردیم از ایشان بدتر هستند.

حالا این جماعت، یک حرف دیگری هم می زنند و آن این است که اگر چه داوطلبان فعلی چندان با اهداف و آرمانهای ما منطبق نیستند، ولی رای دادن تنها راه اصلاح و تغییر است. یا للعجب! این حرف را کجای دلمان بگذاریم. رای دادن به کسی که نمی شناسیم اش تنها راه تغییر است!