سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/10/27
9:39 صبح

در مورد برجام!

بدست روح اله ریاضی در دسته

نمی دونم واقعا در مورد برجام چی بنویسم. این همه شادی و یا تاسف که دو طرف دارند را درک نمی کنم. به نظرم خیلی موارد پشت پرده است که نمی شود اینقدر ساده بهشان نگاه کرد و منم حوصله بیانشان را ندارم. تابعد!