سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/10/22
11:57 صبح

کیمیا و رنگ!

بدست روح اله ریاضی در دسته

این شبها، بعضی اوقات، با خانواده می نشینیم و سریال «کیمیا» را می بینیم.

به داستان و سوتی هایش کاری ندارم، آنچه برایم جالب است ماشین هایی است که در آن دوران استفاده می شده.

این همه ماشین متنوع در مدل و البته رنگ!

توی شهر که میرویم، عمده ماشین ها شده اند سفید!

این یکی را نمی توانیم خیلی بیاندازیم گردن دولت و حکومت و ...

خودمان، خودمان را از این تنوع بصری در رنگ ماشین محروم کردیم.

به راستی..چرا؟