سفارش تبلیغ
صبا ویژن

94/10/12
11:33 صبح

دو طرف خبرگان

بدست روح اله ریاضی در دسته

در انتخابات خبرگان با دو طرف مواجه ایم.

یک طرف می خواهد بگوید که خبرگان خیلی مهمه و چه و چه می کنه.

طرف دیگر می خواهد به ملت القا کند که قرار نیست در خبرگان کار خاصی اتفاق بیافتد.

حالا اینکه کدامشان موفق می شوند، هفتم اسفند مشخص می شود.

پی نوشت: امیدوارم در حد همین اظهارنظر و مانور تبلیغاتی باشد و کار به جاهای باریک کشیده نشود!