سفارش تبلیغ
صبا ویژن

93/10/12
9:30 صبح

حال امروز ما!

بدست روح اله ریاضی در دسته

کارن همایونفر در مورد احتمال توقیف شدن فیلم تازه بهمن فرمان آرا مطلبی را در اینستاگرامش نوشته که به طرز عجیبی وضعیت این روزهای ما را تصویر می کند:

«انتظار اگر امیدی نباشد زیاد سخت نیست اما انتظار و بلاتکلیفی اگر کورسویی امید باشد انسان را دیوانه میکند. خدا رحم کند چه کنیم از سر ناچاری.»