سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/5/10
10:1 صبح

جنتی همه انتخابات ها را زیر سوال برد

بدست روح اله ریاضی در دسته سیاست

آقای جنتی در آخرین اظهار نظر در مورد انتخابات ،گفته:« اگراین انتخابات باطل است تمام انتخابات 30 سال گذشته باطل است و اگر آنها درست بوده این انتخابات هم درست است چون وزارت کشور آن را برگزار کرده و شورای نگهبان بر آن نظارت کرده است.»

من نمی دانم این دست و پا زدن ها برای چیست؟ آن یکی فقیه در اسم مومن هم، که امام را زیر سوال برده و گفته ایشان تحت تاثیر اطرافیانشان بودند!

مگر ادعا نمی کنند که بسیاری از مردم شکی در سلامت انتخابات ندارند.پس چرا در همین هفته اخیر، وزیرکشور و سخنگوی شورای نگهبان و دبیر محترم،بعد از گذشت این مدت طولانی، هنوز روی سلامت انتخابات تاکید می کنند و دارند کار را به جاهای باریک می کشانند.کم مانده نعوذ بالله رسالت نبی اکرم را هم به سلامت انتخابات اخیر گره بزنند.

گویا خودشان هم می دانند که مردم به آنها اعتماد ندارند و به جای باز گردن گره با دست ،به دندان مبارک فشار می آورند.

آقایان نسبتا محترم!

به توصیه دلسوزان برای تشکیل هیاتی معتمد گوش ندادید و مدام از قانون دم زدید.گند بالای گند بالا آوردید.حالا که مساله از تقلب و تخلف به قتل و جنایت رسیده هم هنوز به روی مبارک نمی آورید.به زمین و زمان چنگ می زنید و می خواهید اگر بنا بر سقوط تان باشد همه را با خود به ته چاه ببرید.

به کسانی که نسبت به سلامت انتخابات تردید دارند ،می گویید که همیشه همین بوده.می گویید اگر این انتخابات باطل باشد پس همه هم باطل اند.شما که سی سال در شورای نگهبان بودی این را می گویی.می شود حجت بر همه .که دیدید خودش اعتراف کرد.

به قول دوستی: طیب الله.

حواستان هست؟

توصیه اول خطبه تان را فراموش نکنید.