سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

93/2/8
3:8 عصر

من موافق هستم!

بدست روح اله ریاضی در دسته این نیز بگذرد

من مستند «من روحانی هستم» را ندیدم. البته جزو برنامه ام گذاشتم که ببینم ولی در کل با ساخته شدن و پخش چنین مستندهایی هیچ مشکلی ندارم و آن را از لوازم دموکراسی می دانم و برایم واکنش رییس محترم مجلس غیرقابل توجیه است.

فقط دو تا موضوع است که شرط لازم ساخته شدن و پخش این قبیل کارهاست از دید من.

اول مسئله قانون. یعنی اگر در این قبیل آثار به کسی توهین شد و یا نسبت ناروایی زده شد آن شخص بتواند به راحتی شکایت کند و شکایت او در یک محکمه عادلانه رسیدگی شود و در صورت اثبات جرم، با خاطیان بنا بر قانون (که نمونه خیلی ساده اش را در توقیف روزنامه و فیلم و کتاب به وفور می بینیم) برخورد قضایی شود.

دوم هم وجود امکان ساخت و پخش چنین آثاری برای تمامی افراد جامعه. یعنی هر ارگان و نهاد و NGO  و ... که خواست بتواند برای تمامی مسئولین گذشته و حال جمهوری اسلامی مستند «من ... هستم» بسازد و بتواند آن را در دانشگاه ها و سایر مراکز دیگر با توجه به ملاحظات صرفا قانونی پخش کند. اما اگر قرار باشد این امکان خاص تنها دست برخی وابستگان به نهادهای خاص باشد و عمله و اکره دانشجویی و ... شان هم بتوانند به راحتی آن را پخش کنند و این امکان را هیچ جریان و گروه دیگری نداشته باشد و بعدش هم اگر ممانعتی شد فریاد وادموکراسیا سر بدهند، به نظرم نشدنی است.

یک عده دست و پای دیگران را بسته اند و توی اتاق زندانی شان کرده اند و بعد می خواهند مسابقه دو دموکراسی برگزار کنند. نمی شود که!