سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/11/18
11:17 صبح

جشنواره استثنایی

بدست روح اله ریاضی در دسته سینما چند نما است؟

جشنواره امسال تا اینجای کار استثنایی ترین جشنواره ای بوده که تا به حال دیده ام. تک جمله ها در مورد فیلم ها:

خوب، خیلی خوب و عالی که دیدنشان توصیه می شود:

چ: به وجد آمدم و می خواستم تا خانه پیاده بیایم، ولی ماشین برده بودم/

خانه پدری: دو اپیزود اول میخکوب تان می کند و فراتر از کیانوش عیاری است اما در ادامه به سابق بر می گردد.

طبقه حساس: نتوانسته مارمولک و لیلی با من است را تداعی کند، ولی سر پا مانده

عصبانی نیستم: فیلمی گیج کننده و نوآور ترین فیلم جشنواره

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو: همه چیز سر جایش است به جز برخی موارد اضافی و برخی بی حوصلگی ها در فیلم نامه

ملبورن: دوست اش دارم ولی حاضر نیستم پایش بایستم

متوسط هایی که به یک بار دیدن شان می ارزد:

قصه ها: اگر فیلم های قبلی اش را ندیده باشیم تکلیف مان با فیلم مشخص نخواهد بود

بیگانه: گاهی آنقدر در خودمان می پیچیم که کلاف سردرگمی می شویم

مهمان داریم: فیلم متوسطی که به همه مان روحیه ای خاص داد.

رد کارپت: عطاران به مانند ساک اش که در آن بیسکویت مادر و شلنگ آورده به تنهایی باتر فیلم را به دوش می کشد.

نبینید هم چیزی از دست نداده اید:

آرایش غلیظ: وقتی همه چیز فانتزی و اتفاقی می شود ولی بازی های خوب دارد 

معراجی ها: محصول سینمای رانتی و یک سوال: ده نمکی کی قرار است کادربندی یاد بگیرد؟

مردن به وقت شهریور: بعضی ها فرزند زمان خودشان هم نیستند و فقط ادایش را در می آورند.

شیار 143: حوصله ام سر رفت و اگر حضور دوستان نبود حتما رهایش می کردم

چندمتر مکعب عشق: فرم درخشان و سوژه ای تکراری

پنج ستاره: وااااااااااااااااااای!

اشباح: از این پس در به کار بردن لفظ استاد وسواس بیشتری به خرج می دهم