سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/11/15
12:18 صبح

حالمان را خوب کردی آقای حاتمی کیا!

بدست روح اله ریاضی در دسته سینما چند نما است؟

همه آنچه می خواستم بگویم در تیتر آمده. جشنواره امسال  تا به حال رویایی بوده. تنها یک فیلم بی ارزش در بین 9 فیلم یعنی ایده آل.«ملبورن» هم فیلم خوبی بود.

یعنی این روزها که می گذرد شادم و به ادامه شعر بی نیاز!