سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/11/9
2:52 عصر

یک تجربه (1)

بدست روح اله ریاضی در دسته مردم نازنین ام!

بعضی ها وقتی راننده اتوبوس براشون تو جایی غیر از ایستگاه در رو می زنه و سوارشون می کنه، چنان کیفی می کنند که چهره شون تا ته اتوبوس داد می زنه!