سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/8/7
8:12 صبح

یک لحظه!

بدست روح اله ریاضی در دسته شاعری که کار نیست!

فاصله آنقدر زیاد بود

که ثانیه ها در امتداد نصف النهار نگاه تو دویدند

و در حوالی خط استوا

 که نگاهم در نگاهت قفل شد

عقربه ها ذوب شدند و...

زمان از یادم رفت