سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

92/4/12
9:37 صبح

تمام خواسته من از روحانی

بدست روح اله ریاضی در دسته

این روزها بازار «باید» و «نباید» ها نسبت به رییس جمهور منتخب داغ است و هر فرد و گروهی سعی می کند خواسته های خودش را به آقای روحانی اعلام کند.

مهم ترین خواسته من از ایشان این است که هیچ کاری نکند! نه اینکه کلا هیچ کاری نکند ولی به نظرم در گذشته و به خصوص دولت احمدی نژاد، بسیار سعی شد که همه کارها را دولت بکند چون خودشان را فعلا مایشا و کارشناس ارشد می دانستند.

ساخت مسکن و جذب اساتید و دخالت در مجموعه های صنفی و اسم گذاری فیلم ها و ورود مستقیم به انواع بازار ها مانند بازار میوه و خیلی کارهای ریز و درشت دیگر، حداقل در بعد اجرایش ربطی به دولت ندارد. دولت ،هم وظایف مهم تری دارد و هم اینکه در این حوزه ها بهتر است صرفا به بسترسازی و نظارت بر اساس قانون بپردازد.