سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/3/12
2:31 عصر

حکایت آن جریان خطرناک

بدست روح اله ریاضی در دسته انتخابات 92

12 روز مانده تا انتخابات

من در عقبه جناب جلیلی، آن جریان خطرناکی را می بینم که در گذشته در پشت جناب احمدی نژاد مخفی شده بود.

البته آقای جلیلی را جزو آن جریان نمی دانم، همان طور که احمدی نژاد را نمی دانستم.

احمدی نژاد صرفا مهره این جریان بود برای آنکه بتواند فضای مناسب را برای رشد آنها فراهم کند.

دیده اید که انگل ها برای رشد و تکثیرشان فضای اطراف را به کثافت می کشند.

این جریان ادامه بقایش را در فضایی می داند که حاصل سه گانه تحریم و تنش در روابط خارجی، فضای امنیتی و بگیر و ببند در سیاست داخلی و رانت خواری در اقتصاد است.

یعنی دقیقا همان چیزی که الان با آن مواجه هستیم.

به نظرم احمدی نژاد داشت کم کم عاقل می شد و می خواست احیانا خودش را از این جریان بکند.شاید هم وقتی از رد صلاحیت مشایی اطمینان پیدا کردند بلافاصله دستور حضور جلیلی را در انتخابات صادر کردند.

اینکه این جریان کیست، نمی خواهم وارد آن بشوم .اما ایده فقهی این جریان را می توان در اندیشه های آقای مصباح دنبال کرد.اگر چه معتقدم که ایشان هم برای این جریان صرفا یک ابزار است و دیدید که چگونه او را برای تایید جلیلی ضایع کردند.

این جریان نه به رای و نظر مردم اعتنایی دارد و نه به ولایت فقیه و شخص آقای خامنه ای اعتقادی. اصولا همه این ها تا وقتی برای شان مفهوم دارد که در خدمت آنان باشد.

شعار ایستادگی در مقابل غرب که می دهند، منظورشان همان تندروی هایی است که جناب محمود انجام داد و حاصل اش تحریم و تنش و بی آبرو شدن ایران بود. تازه در این شرایط است که نان این جماعت روغن می شود و به اسم دور زدن تحریم رانت عظیمی را به جیب می زنند.

خطر فتنه و انحراف و چه و چه را آنقدر بزرگ می کنند تا فضای امنیتی را استمرار بخشند.تنها در این فضاست که می توانند پیاده نظامشان را به مجلس ودولت بفرستند و توجیهی برای ماندن آنها و خدمت شان به فعالیت مخفی و پر رانتشان فراهم کنند.

در حوزه اقتصاد هم هر چقدر برنامه ها کلی تر، فضا غیر شفاف تر و شاخص ها بی در و پیکر تر باشد، اینها می توانند بدون آنکه حساسیتی ایجاد شود، به حیات شان ادامه دهند.

من هم نمادهای بیرونی این جریان را می بینم که به عنوان حامیان اقای جلیلی مطرح شده اند و هم در سخنان ایشان شاخص های مورد نظر این گروه را به وضوح رویت می کنم.

کسی که از ایستادگی در برابر غرب سخن می گوید و طرح هولوکاست را یک فرصت می داند.

کسی که در مورد فضای امنیتی داخلی سخنی ندارد و وعده ای نمی دهد.

و کسی که به مانند سلف اش از یک عده خاص می گوید و یادآور لیست در جیب همان آقاست و هم چنین هیچ برنامه اقتصادی مدون و خاصی ندارد.

اینکه برخی جلیلی را نامزد احمدی نژاد می دانند از این جهت است. در حقیقت ایشان نامزد همان جریانی است که احمدی نژاد را رییس جمهور کرد.

امروز انفعال احمدی نژاد را که در برابر رد صلاحیت یار غارش می بینیم فقط گویای آن است که یا جنابش بدون حمایت آن حلقه، چیزی در چنته ندارد و یا آنکه به عنوان مهره آن جریان مشغول بازی دیگری است.

سخنان داود احمدی نژاد و این یادداشت آقای رسول جعفریان قابل تامل هستند.

یادداشت بعد: به تحلیل دیگری از مناظره ، جناح های موجود و توصیه هایی برای ادامه راه خواهم پرداخت.