سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/3/11
9:44 صبح

بازنده قاطع مناظره با اکثریت آرا!

بدست روح اله ریاضی در دسته انتخابات 92

13 روز مانده تا انتخابات

بازنده قاطع مناظره با اکثریت آرا، صدا و سیمای جناب ضرغامی بود.

اول به خاطر چنین سبک سخیف و عجیب و غریب مناظره اش که موجبات انبساط خاطر و پیامک طنز ساختن را برای مردم فراهم کرد.

دوم به خاطر عدم مشورت و هماهنگی با کاندیداهایی که قرار است رییس جمهور آینده از میان آنها باشد.

و سوم که مهمترین آن است و تا به الان ندیدم که کسی به آن پرداخته باشد، شکست  فکری است که پشت این نوع مناظره بود.صدا و سیما با برگزاری این نوع مناظره دو هدف را از دید من دنبال می کرد.اول عدم تکرار مناظره 13 خرداد 88 .دوم عدم برگزاری مناظره جذاب و سعی در ایجاد نکردن شور انتخاباتی.اما با این طنزی که برگزار شد تقریبا تمامی مردم وارد فاز انتخابات شدند و همه فهمیدند که در کشور قرار است انتخابات برگزار شود.با شناختی که از مردم دارم معمولا از حالت طنز و مسخرگی شروع می کنند و در ادامه به سمت حالت جدی و حتی انتخاب خواهند رفت.

برنده مناظره چه کسی بود؟

به ترتیب الفبا، آقایان جلیلی، عارف، غرضی و قالیباف را موفق تر می دانم.

در بعد دیگر، محمود احمدی نژاد برنده شد چرا که نشان داد هنوز مناظره تاریخی که او به پا کرد، کارکرد دارد و هم مردم را به یاد او انداخت که یادش بخیر و آن ،مناظره بود نه این.

در بعد دیگر برنده مناظره دولت های قبل از احمدی نژاد بودند.چون تقریبا هیچ کاندیدایی به آن دولت ها انتقاد نکرد و بیش از 90 درصد انتقادها به سیاست های دولت فعلی بود.این موضوعی است که کیهان هم به آن اشاره کرده است.

این مناظره برنده های دیگری نیز داشت که در فرصت دیگر شاید به آن بپردازم.

یادداشت بعد: به جریانی خطرناک در عرصه انتخابات خواهم پرداخت.