سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/2/18
9:33 صبح

تمام حرف، همین است

بدست روح اله ریاضی در دسته انتخابات 92

37 روز مانده تا انتخابات

پیش از اینکه بیایم باید در این مورد با رهبری صحبت کنم. من بدون موافقت ایشان وارد عرصه نخواهم شد چون اگر ایشان موافق نباشند نتیجه ای که به بار می آید معکوس خواهد بود.