سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/4/31
3:17 عصر

جوانان امروز از کجا آمدند؟

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از اساتیدم اعتراف می کرد که نسل انقلاب در تبیین مبانی دینی و انقلابی شان کوتاهی کرده اند.می گفت در کار اجرایی و عملی نمره بهتری می گیریم.

اگر واقع بینانه به اتفاقات اخیر نگاه کنیم همین کم کاری را به عینه می بینیم.همان نسلی که در نماز جمعه برای اولین بار حضور می یافت و گروهی به طعنه اش می خواندند ،از کجا آمده؟

همان هایی که از انقلاب مخملی و ... نام بردند، چند درصدشان در خانه ی خود عضوی دارند که به زعم آنها مخملی است.

این ظواهر غیر دینی در نسل امروز ،آیا حاصل کم کاری و کج فهمی و بعضا ریاکاری نسل گذشته نیست؟

چرا تا به امروز آنچه بیش از تفکر در کشور ما ترویج شده ،جهل و خرافه بوده و به جای اسلام آگاهانه ،تقلید جاهلانه را پی ریزی کردیم.

امروز آنچه در محافل دینی ما تبلیغ می شود، خواب و رویا و سخنرانی است ،در حالی که به جایش باید مطالعه و تفکرو تدبر می آمد.

امروز اگر به اینجا رسیدیم عامدانه یا آگاهانه،از کوتاهی نسل گذشته ما بوده.

و اگر می خواهیم فردا ،فرزندان ما این چنین بر ما خرده نگیرند ،باید از همین امروز شروع کنیم.