سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/1/25
10:42 عصر

فاطمیه تجمع ها!

بدست روح اله ریاضی در دسته

فاطمیه امسال را باید فاطمیه تجمع ها بنامیم.فکر می کنم در حدود 10 الی 15 میدان شهر را به دلیل تجمع فاطمی و ... بستند.خدا می داند چقدر مسیر تردد آدم ها دور شد و چقدر این بی نظمی در شهر جاری و ساری شد.قبل از یکی از این تجمع ها که از میدان امام خمینی قرار بود شروع شود از آنجا رد می شدم.جماعتی تا وسط خیابان ایستاده بودند و پوستر و پرچم و ... به ماشین های خواهان ، می چسباندند.چند متر آن طرف تر هم سرباز راهنمایی و رانندگی ای بود که این همه بی قانونی(بستن خیابان و چسبانندن پوستر روی شیشه و ...) را می دید و نمی توانست حرفی بزند.

خیلی دوست ندارم وارد فاز این جور حرف ها بشوم، ریزه خوار حضرت زهرا و اهل بیت هستم اگر قبول کنند، ولی معنی این جور کارها را نمی فهمم.حداقل اش عاشورا و تاسوعا یک سابقه و اقبال مردمی دارد ولی فاطمیه گویی از جاهای دیگر دارد بزرگ می شود.حتما بعد از جا افتادن فاطمیه می خواهند سراغ برنامه های دیگر بروند.تجمع و بستن این همه میدان در شهر، ترغیب مردم به شرکت در آنها و ... امیدوارم واقعا تاثیری که مدنظرشان است را به همراه داشته باشد. خاطره ای از علامه طباطبایی که به نحوی به این موضوع مربوط می شود:

می گویند ایشان تمام روزهای سال را به درس و بحث و مطالعه مشغول بود. یک زمانی چشم دردی می گیرند و نذر می کنند که اگر شفا یافتند، روز عاشورا را به حرمت امام حسین(ع) درس و مطالعه را تعطیل کنند و پس از آن فقط در روز عاشورا تعطیل می کردند.