سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/4/30
11:52 صبح

ژنرال دوگل و نامه علی(ع)

بدست روح اله ریاضی در دسته علی جان

آقای محمدرضا حکیمی در کتابی که اسم آن را فراموش کرده ام، نوشته است که شخصی نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر را به زبان فرانسوی ترجمه می کند.وآن جاهایی را که نشان دهنده عناوین بوده حذف و به صورت یک دستورالعمل کلی شده به دست ژنرال دوگل می رساند .ژنرال دوگل هم بعد از مطالعه محتویات نامه در جواب می نویسد که : با این دستورالعمل می شود یک کشور و حتی نیمی از جهان را اداره کرد.

وقتی به حال و روز امروزمان نگاه می کنم بیشتر به آنچه ژنرال دوگل فهمید و ما نفهمیدیم پی می برم.

اگر نهج البلاغه دارید ،تنبلی را به کنار بگذارید و یک بار هم شده نامه به مالک را بخوانید و با وضع امروزمان مقایسه کنید.

در نهج البلاغه ای که من دارم نامه 53 ام است.