سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/11/17
8:54 صبح

یادداشت های جشنواره-5

بدست روح اله ریاضی در دسته

روز روشن

یک فیلم متوسط خوب دیگر.یک داستان سرراست که به قول منتقدی قرار نیست بعدا خیلی درگیرش بشوی.از یک جایی شروع می شود و تا انتها هم ریتم کلی اش را طی می کند و امتیاز 5 از 10 را می گیرد..

پی نوشت: هرزبرگ در تئوری بهداشتی انگیزشی اش می گوید که رضایت و نارضایتی در یک پیوستار قرار ندارند.یعنی نمی توان شخصی را با یک عمل از نارضایتی به رضایت رساند و حالات نبود نارضایتی و نبود رضایت هم داریم.فیلم های امسال عمدتا در کنار حسنی که دارند و چند تا فیلم متوسط خوب داشتیم که واقعا فیلم بودند اما به رضایت منجر نمی شوند.خیلی دنبال یک فیلم هستم که درگیر کند، سر ذوق بیاورد و اشتیاقی بدهد که بخواهی چند بار ببینی اش.اما دریغ! باید همین را فعلا قدر دانست که سینماگران ما یاد گرفته اند فیلم بسازند.