سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

91/11/15
11:39 صبح

یادداشت های جشنواره-3

بدست روح اله ریاضی در دسته

رسوایی

لین فیلم شاید در بین سه گانه اخراجی ها به اولیشان نزدیک تر باشد.در همان فضا و همان سبک خاص.فیلم فکر کنم مخاطب عام را تا حدی راضی نگه دارد و این رضایت بیشتر از تابوشکنی ها و رد کردن خط قرمزهاست تا یک فیلمنامه پر کشش.از لحاظ فرم هم کلی اشکالات از دید من داشت.گفتم که کپی جدید اخراجی های 1 است و فقط به خاطر همان راضی نگه داشتن مخاطب عام و احتمالا بازگشت سرمایه به آن امتیاز 2 از 10 می دهم.و الا برای من که اصلا راضی کننده نبود