سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/11/12
11:2 عصر

یادداشت های جشنواره-1

بدست روح اله ریاضی در دسته

پیش نوشت: امسال از آنجایی که خیلی حال و حوصله فیلم دیدن و نقد نوشتن ندارم.اگر واقعا از فیلمی خوشم نیاید ،به آن امتیاز ضعیف می دهم و بی خیال برخی نکات مثبت آن می شوم.و نقدها را هم خیلی خلاصه تر خواهم نوشت.

هبچ کجا هیچ کس ابراهیم شیبانی

فیلمی با بازی با زمان و جابجایی های مکرر و از لحاظ یازیگر یکی از غنی ترین فیلم های جشنواره که به طور خلاصه می شود گفت:«حیف»

جابجایی زمان ،کمکی در معماگونه شدن فیلم و پیشبرد داستان نمی کند و گاهی در حد یک پلان گنگ است. بازی ها چنگی به دل نمی زند و صحنه های اکشن و کشتار و تصادف فیلم بی حس و گاهی طنزآلود به نظر می رسد.پیامی هم که می دهد خیلی نخ نما و کار نشده است.ریتم بسیار کندی دارد.همین

امتیازش را بعدا می دهم و اصلا توصیه به دیدن نمی کنم