سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

88/4/24
2:4 عصر

رسانه یک جانبه گرا(یا همان میلی)

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از بزرگان خاطره ای از زمان امام (ره) نقل می کرد.می گفت سر مساله زمین(که متاسفانه ماجرایش را نمی دانم ) حضرت آیت ا...گلپایگانی بزرگ با حالت ناراحتی فرمودند:اطراف آقای خمینی را شیاطین گرفته اند.

این را که به امام عرض می کنند، ایشان نه تنها ناراحت نمی شوند بلکه می فرمایند که نظرات ایشان را از رادیو پخش کنید.

آقا زاده آیت ا... بیات هم خاطره ای از دیدارشان با آیت ا... فاضل نقل کرده که می توانید اینجا بخوانید.

خاطره هایی از این دست متاسفانه نشان دهنده این است که امروزه یک عده به غلط به دنبال یک جانبه گرایی هستند و هر صدایی که منافعشان را تامین نکند،اگر قدرتش را داشته باشند خفه کرده و والا با بی اعتنایی از کنارش رد می شوند.

وجالب هم هست که در اکثر موارد خودشان تشخیص می دهند که مثلا فلان خبر خوب است و خبر دیگر بد.

در همین حوادث اخیر؛از انتخابات تا همین مورد کشتار مسلمانان چین،این یک جانبه گرایی به حدی رسیده بود که صدای اکثر دلسوزان جامعه را در آورد.

متاسفانه خبرها حاکی است که رییس رسانه یک جانبه گرا قرار است پنج سال دیگر ابقا شوند.

نمی دانم کی قرار است درس لازم را بگیریم ؟