سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/10/13
11:8 عصر

دو یادداشت خوب در مورد آقا مجتبی

بدست روح اله ریاضی در دسته

نوع نگاه این دو یادداشت را از خیل یادداشت های امروز پسندیدم.اینجا و اینجا

قصد دارم مطلبی در مورد آقا مجتبی بنویسم.بعضی هایش را این دو عزیز گفته اند.