سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

91/10/3
12:49 صبح

یه نفر(1)

بدست روح اله ریاضی در دسته یه نفر

یه نفر همه اش می اومد تو تلویزیون.می ترسید اگه نیاد مردم فراموشش کنن.

یه عده خیلی وقته تو تلویزیون نیستند،اما هیچ کس فراموششون نکرد.

یه نفر حرف زد،حرف زد،حرف زد....فقط حرف زد.

یه نفر پرسید: تفاوت مصاحبه با سخنرانی چیه؟