سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/8/18
11:15 صبح

فرهنگ معظم له ای!

بدست روح اله ریاضی در دسته

برای یک کاری روزنامه های قبل از انقلاب رو می خوندم. تو سالگرد تولد اعضای خانواده سلطنتی چه تعریف و تمجیدهایی از اونا می کردند. اما سوای راست و دروغ هایی که به آنها می بستند یک چیزی برای من خیلی جالب بود. در برخی از آن نشریات، اعضای زن خانواده سلطنتی را با اصطلاح «معظم لها» نوشته بودند.

فکر کنم بدون شرح باشه!