سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/3/22
10:57 صبح

وظیفه دین!

بدست روح اله ریاضی در دسته

«دین برای بهبود زندگی مردم است و اما سرای آخرت،نتیجه قطعی زندگی شرافتمندانه این دنیاست»

این جمله امام موسی صدر برام خیلی معنی داره