سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/3/9
6:49 عصر

ما روزهای حمعه تعطیلیم!

بدست روح اله ریاضی در دسته

نمی دانم رمان «کمی دیرتر» آسیدمهدی شجاعی را خوانده اید یا نه! قشنگ است و ارزش یک بار خواندن دارد و من را یاد آن نشریه کذا انداخت که داستانی به همین سبک در آن منتشر شد و کار را سیاسیون به جاهای باریک کشاندند.

اما منظورم از این یادداشت ، اشاره به شعری بود که استاد گلم ابوالفضل زرویی نصرآباد در وصف این رمان سروده است.شعری که لبخند را به گوشه لبم نشاند و بر سراینده اش هزاران درود فرستادم.

گفتند: روز جمعه می آیی
ما روزهای جمعه تعطیلیم ...

کامل اش را اینجا بخوانید