سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/1/23
3:54 عصر

دیکتاتور صالح!

بدست روح اله ریاضی در دسته

این جمله از شهید مطهری را اگر می توانستم بر در و دیوار شهر نصب می کردم.چقدر جای برخی تفکرها در فضای اندیشه ورزی این روزها خالیست.توضیح اش را در اینجا می توانید بخوانید.

«معتقدیم اگر بشر راه و هدف خود را با آزادی انتخاب کند، هر چند صدی پنجاه و یک(51%) بلکه صدی نود و نه ونیم(5/99%)، اشتباه کند، ترجیح دارد بر این که دیکتاتور ولو دیکتاتور صالح، صد در صد مصلحت او را و سرنوشت او را برای او انتخاب کند.» (یادداشت ها،ج1، ص208)