سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/11/23
10:12 عصر

در مورد جوایز جشنواره

بدست روح اله ریاضی در دسته

انتخاب هایی که بهترین بازیگر زن اش می گوید می دانم برای همه شما انتخاب شدن من عجیب بود و بهترین کارگردانش جایزه اش رو به ابوالقاسم طالبی می ده و میرباقری رو استاد خودش می دونه باید نمرده بر آن نماز کرد.بقیه انتخاب ها بماند!

بهترین انتخاب ها بازیگران مکمل بودند.

مطلب بعدی ام برای جشنواره هنوز محفوظ است!